Comunități învecinate ariei protejate Natura 2000 ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş

Teritoriul administrativ al comunei Şeica Mare este situat în partea de centru-nord a judeţului Sibiu, la 30 km de municipiul Sibiu şi la 28 de km de municipiul Mediaş.
Suprafaţa teritoriului administrativ este de 12.024 ha din care intravilan 398 ha iar extravilan 11.626 ha.

În partea centrală a judeţului Sibiu, comuna Şeica Mare cu satele aparţinătoare Şeica Mare, Boarta, Buia, Stenea, Petis şi Mighindioala a existat şi a evoluat în actualul amplasament din vremuri străvechi.
 Prima atestare documentară a localităţii Şeica Mare este sub numele unguresc de Selk, între anii 1308 – 1310. De-a lungul anilor denumirea a suferit mici modificări, în cele trei limbi de circulaţie: germana, maghiara si româna, în jurul anilor 1900 – 1910 apărând denumirea care se pastrează şi astăzi: Şeica Mare, Nagysink sau Nagyselik (în limba maghiară), Marktschelken (în limba germană).

Satele care aparţin administrativ de Comuna Şeica Mare sunt:


  • Şeica Mare

  • Boarta

  • Buia

  • Mighindioala

  • Petis

  • Ştenea

 

Boarta

Satul Boarta este mentionat pentru prima data in anul 1349 sub denumirea ungureasca de Mihalfalua. In 1750 apare sub denumirea care se pastreaza si astazi: Boarta.


In jurul anului 1918 satul Boarta avea 660 locuitori, dintre care 443 erau romani iar restul germani si unguri. In momentul de fata, satul are 451 locuitori: 320 romani si 127 maghiari.
 Satul este amplasat in zona sud-vestica a comunei si este legat de satul resedinta de comuna prin drumul judetean DJ141A, la o distanta de 4 km. Paraul Calva strabate localitatea.


Buia


Satul Buia (in limba maghiara Bola, in limba germana Bell) apartinea raionului Medias, regiunea Brasov; prima atestare documentara a fost facuta in anul 1269 sub denumirea “poss Bulla”, denumirea suferid de-a lungul timpului anumite modificari.


In jurul anului 1918 localitatea numara 1167 locuitori, dintre care 736 erau romani iar restul germani si unguri. In momentul de fata, satul are 634 locuitori: 516 romani, 104 maghiari si 3 rromi.
 Satul este amplasat in zona sudica a comunei si este legat de satul resedinta de comuna prin drumul judetean DJ141A, la o distanta de 11 km.


Mighindioala


Satul Mighindioala apare pentru prima data mentionat sub denumirea de Engodal, in anul 1394: “poss Engodal”. Denumirea de Mighindale, din care a derivat actuala denumire, apare in anul 1850. In anul 1956 figureaza ca si catun al satului Seica Mare, raionul Medias, regiunea Brasov.


In momentul de fata, satul mai are doar 11 locuitori.
 Satul este amplasat in zona estica a comunei si este legat de satul Buia prin drumul comunal DC5A, la o distanta de 4 km.


Petiş


Satul Petis, Petisdorf (in maghiara Peterfalva, Kispeterfalva, in germana Petersdorf) are prima atestare documentara in anul1336, sub denumirea: “poss Peturfolua”.
In anul 1918 in sat erau 415 locuitori, dintre care 130 romani iar ceilalti germani. In momentul de fata, satul mai are doar 89 locuitori.


Satul este amplasat in zona estica a comunei si este legat de satul resedinta de comuna prin drumul comunal DC5, la o distanta de 4 km.


Ştenea


Satul Stenea, are prima atestare documentara in anul 1392 sub denumirea Stino sau Stina. De-a lungul timpului denumirea localitatii a suferit modificari, actuala denumire pastrandu-se din perioada 1900-1918.
In jurul anul 1918 in sat erau 451 locuitori, dintre care 442 romani. In momentul de fata, satul mai are doar 89 locuitori. 
Satul comunica cu satele Boarta si Buia prin intermediul drumului comunal DC4, ramificatie a drumului judetean DJ 141 A.
Sursa: http://www.seicamare.ro/

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.