• 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Conservarea biodiversității în doua situri Natura 2000
prin implicarea comunităţilor locale


despreAsociaţia Biounivers derulează, în perioada 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016, proiectul denumit „Conservarea biodiversității în două situri Natura 2000 prin implicarea comunităţilor locale”.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România şi are un buget total de 149.787,97 Euro, valoarea finanţării nerambursabile fiind de 134.277,50 Euro.

Proiectul este implementat în Regiunea 7 Centru, în judeţele Alba şi Sibiu în ariile protejate ROSCI Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău şi ROSCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş.

Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătăţirea stării de conservare pentru 15 specii de floră şi faună din ariile protejate Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş aflate în custodia Asociaţiei Biounivers.

 • Facilitarea accesului la experienţe practice de educaţie ecologică pentru 100 de tineri si 10 profesori din 12 comunități învecinate ariilor protejate Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş.

 • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a localnicilor, factorilor interesaţi precum şi a publicului larg din judeţele Sibiu şi Alba, cu privire la necesitatea protejării biodiversităţii.

 • Întărirea capacitații instituționale, creșterea vizibilității Asociației Biounivers şi a mobilităţii membrilor săi, în vederea unui management mai eficient al ariilor protejate.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.