Activităţi practice de educaţie ecologică în SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş împreuna cu elevii Şcolilor cu clasele I-VIII din Şeica Mare şi Copșa Mica

Sâmbata 20 iunie 2015, membrii Asociaţiei Biounivers au desfăşurat activităţi practice de educaţie ecologică în SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş împreuna cu elevii Şcolilor cu clasele I-VIII din Şeica Mare şi Copșa Mica.

Acestea se vor desfăşura pe tot parcursul unui an astfel încât să cuprindă toate cele patru anotimpuri. În cadrul acestor excursii se vor organiza activități practice de educație ecologică şi diversificarea cunoştinţelor precum: construirea scorburilor artificiale; recondiționarea traseului tematic şi a bornelor care delimitează aria protejată; identificarea de specii şi fotografierea lor în vederea realizării unor fotoalbume.

Activităţi realizate în cadrul proiectului „Conservarea biodiversității în două situri Natura 2000 prin implicarea comunităţilor locale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

1
2
3
4
5
6
7
8

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.