Educaţie ecologică pentru copii

După o prezentare interactivă la clasă, elevii Şcolii Gimnaziale din Unirea, jud. Alba, au vizitat aria naturală protejată, Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău.

Alături de membrii Asociaţiei Biounivers şi de profesorii însoţitori, elevii au parcurs traseul tematic şi au identificat speciile de plante şi animale, specifice anotimpului de primăvară. Facilitarea accesului copiilor la experienţe practice de educaţie ecologică, este unul dintre obiectivele proiectului „Conservarea biodiversității în două situri Natura 2000 prin implicarea comunităţilor locale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

1
202
213
4
5
6
7
9

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.