PANOUL NR.1
MINUNATA LUME A STEJARULUI PUFOS


Cele „10 porunci verzi”


1. Protejați plantele și animalele.
2. Păstrați curățenia apelor.

3. Folosiți drumurile și cărările.

4. Campați cu atenție.

5. Îndepărtați deșeurile.
6. Îngropați gunoiul de toaletă.

7. Aveți grijă cu focul.

8. Aveți considerație pentru cei din jur.

9. Aveți grijă de panouri și marcaje.

10. Respectați patrimoniul cultural.Aria protejată Pădurea de stejar pufos de la Petiș – Sit Natura 2000, Cod ROSCI0148- este localizat pe partea dreaptă tehnică a pârâului Petiș cu înclinări între 5-40 grade, alternate de versanți cu porțiuni terasate. Există porțiuni ravenate și de versant plantate cu salcâm.

Pe lîngă habitatul prioritar mai există porțiuni de pădure de fag și carpen, regenarată din lăstari cu stejar pedunculat introdus prin plantații. Mai există porțiuni de pădure parțial derivată, dominată de mesteacăn. Situl se remarcă prin prezenţa unor specii rare ca stejarul pufos (Quercus pubescens).

În aria protejată și în apropierea acesteia trăiesc numeroase specii de păsări, amfibieni sau reptile, ocrotite de lege. 


Custodele ariei protejate este Asociația Biounivers: www.asociatiabiounivers.ro

Durată traseu: 3 ore.
Lungimea: 2,5 km   

Habitatele est-europene de stejar pufos au avut mult de suferit ȋn decursul timpului. Pădurile de stejar pufos au fost supuse exploatărilor forestiere, au fost distruse pentru a face loc păşunatului. Distrugerea pădurilor precum și dezvoltarea unor specii invazive a contribuit la reducerea arealului stejarului pufos la nivel de păduri restrȃnse ca suprafaţă sau pâlcuri. Aceste habitate necesită o protecţie deosebită, iar pe viitor chiar se pot impune unele măsuri de reconstrucție ecologică.

Harta cu locul in care te afli

 

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.