PANOUL NR.1


Cele „10 porunci verzi”


1. Protejați plantele și animalele.
2. Păstrați curățenia apelor.
3. Folosiți drumurile și cărările.
4. Campați cu atenție.
5. Îndepărtați deșeurile.
6. Îngropați gunoiul de toaletă.
7. Aveți grijă cu focul.
8. Aveți considerație pentru cei din jur.
9. Aveți grijă de panouri și marcaje.
10. Respectați patrimoniul cultural.

Aria protejată Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău– Sit Natura 2000, Cod ROSCI0147- este localizată pe latura estică a Munţilor Apuseni, pe Dealurile joase ale Aiudului, în apropierea localităţii Mirăslău. Situl se remarcă prin prezenţa unor specii rare ca stejarul pufos (Quercus pubescens), migdalul pitic (Amigdalus nana) sau capul șarpelui (Echium russicum). Sit-ul are o suprafață de 54,9 ha și este situat la o altitudine de 300 – 550 m. Tot aici trăiesc numeroase specii de păsări, amfibieni sau reptile, ocrotite de lege.
Custodele ariei protejate este Asociația Biounivers: www.asociatiabiounivers.ro
Durată traseu: 3 ore.
Habitatele est-europene de stejar pufos au avut mult de suferit ȋn decursul timpului. Pădurile de stejar pufos au fost supuse exploatărilor forestiere, au fost distruse pentru a face loc păşunatului. Distrugerea pădurilor precum și dezvoltarea unor specii invazive a contribuit la reducerea arealului stejarului pufos la nivel de păduri restrȃnse ca suprafaţă sau pâlcuri. Aceste habitate necesită o protecţie deosebită, iar pe viitor chiar se pot impune unele măsuri de reconstrucție ecologică.

harta cu locul in care te afli

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.