Stejarul pufos

Pădurea ca şi ecosistem complex va fi întotdeauna o resursă de nepreţuit pentru societate, atât pentru produsele pe care le oferă, dar mai ales pentru efectele sale benefice asupra mediului înconjurător. De aceea, în ţara noastră pădurea este considerată un pun de interes naţional.
Pădurile de stejar pufos sunt habitate de importanţă comunitară cu o suprafaţă de năspândire naturală restrânsă. Din acest motiv aceste medii de viaţă sunt considerate prioritare. Habitatele prioritare naturale sunt pe cale de dispariţie, astfel Comuniunea Europeană le acordă o atenţie deosebită, protejându-le prin lege.

Scurtă descriere a ariei naturale protejate ROSCI0147

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău 
Aria naturală protejată ROSCI0147
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, este un sit de interes comunitar localizat pe latura estică a Munţilor Apuseni, pe dealurile joase ale Aiudului, în apropierea localităţii Mirăslău. Situl se remarcă prin prezenţa unor specii rare ca stejarul pufos - Quercus pubescens, salvia - Salvia transsylvanica sau capul şarpelui - Echium russicum. Situl are o suprafaţă de 56 ha şi este situat la o altitudine de 300 – 550 m. În ceea ce priveşte fauna, în sit, sunt bine reprezentate speciile de mamifere comune, speciile de păsări, şi mai puţin speciile de insecte şi speciile de amfibieni şi reptile.

pdfROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău

 

Scurtă descriere a ariei naturale protejate ROSCI0147

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău 
Aria naturală protejată ROSCI0147
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, este un sit de interes comunitar localizat pe latura estică a Munţilor Apuseni, pe dealurile joase ale Aiudului, în apropierea localităţii Mirăslău. Situl se remarcă prin prezenţa unor specii rare ca stejarul pufos - Quercus pubescens, salvia - Salvia transsylvanica sau capul şarpelui - Echium russicum. Situl are o suprafaţă de 56 ha şi este situat la o altitudine de 300 – 550 m. În ceea ce priveşte fauna, în sit, sunt bine reprezentate speciile de mamifere comune, speciile de păsări, şi mai puţin speciile de insecte şi speciile de amfibieni şi reptile.

pdfROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş

20120426 125143
20120426 130601
IMG 5695
IMG 5713
IMG 5721
IMG 5722
IMG 5750
IMG 5772
IMG 5780
IMG 5791
IMG 5808
IMG 5823

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.